Nhân vật, Sự kiện

Theo mùa Hạ đi…

Nhân anh ÐN cho xem hình, và nhắc thầy Bảo Phúc ( mất lúc 12 giờ 52 phút ngày 31-5-2009)   1. Hồi nhỏ, mình thích vẽ hơn đàn, nên chỉ theo Thầy học nhạc một thời gian rất ngắn, rồi thôi. Thuở đó… Read More ›

Trúng độc đắc!

Trúng độc đắc! Ở vào trường hợp này, nghĩa đen hay nghĩa bóng, tôi cho đều đúng cả. Buổi chiều, trước giờ xổ lô Mega Miliion với số tiền thưởng đạt mức kỷ lục nước Mỹ: $640 triệu, thì K…. Read More ›