Nhân vật, Sự kiện

Tiễn anh Nguyễn Đức Quang là, ‘một nụ cười không tươi!”

Hôm nay cười vang tiễn Anh là, “nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi”   Từ ngày anh Ngô Mạnh Thu mất đi, thì tôi không còn dịp đến nhà anh Nguyễn Đức Quang nữa. Ngôi nhà… Read More ›