Nhân vật, Sự kiện

Uyên Nguyên: Im Lặng Giữ Trọn Đạo hay đọc lại “50 Năm Nhìn Lại Thực Trạng GHPGVNTN” của Thích Tâm Không

LỜI THƯA: Nghĩ cũng thật lạ lùng! Lên tiếng thì có rất nhiều người có thể làm được, và ngay cả việc lên tiếng như Thầy đã từng lên tiếng thì cũng có rất nhiều người làm được y hệt,… Read More ›

Thích Huyền Quang: THÔNG ĐIỆP HƯỚNG VỀ THẾ KỶ XXI của  Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống – Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Thượng Tọa Thích Nguyên Chứng (Tuệ Sỹ), tháp tùng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ra Hà Nội chữa bệnh (2003) Thế giới đang chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ XXI, khép lại hai thiên niên sử… Read More ›