Tưởng niệm

Uyên Nguyên: Bằng Hữu Bên Đời Lắt Lay

Bành Phí, (Ảnh: Uyên Nguyên) Cũng như chỗ khác, “Tây Minh Tự*” có cửa, nhưng chỉ khép hờ mà không khóa. Bằng hữu cơ nhỡ can qua khi ghé lại, “vị trụ trì” thậm thâm đạo lý, lại yêu thơ lúc… Read More ›

Giáo Sư Trần Ngọc Ninh: Tưởng Nhớ Một Người Thầy Trong Đạo, Tỳ Kheo Thích Minh Châu

Giáo sư Trần Ngọc Ninh, Thạc-sĩ* Y-khoa Đại-học Pháp, nguyên Giáo-sư Văn-minh Đại-cương và Văn-hoá Việt-Nam tại Đại-học Vạn-Hạnh (Sài Gòn), nguyên Tổng-trưởng Văn-hoá Xã-hội và Đặc-trách Giáo-dục trong Chính-phủ VNCH; nguyên Viện Trưởng Viện Việt-Học (California), 3/2003-2/2008. _____________________________   Tôi được biết tin… Read More ›