Thân hữu

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Chùa Làng, Chùa Thị

Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (Ảnh: Uyên Nguyên) Ở quê tôi, đa phần các làng đều có chùa và đình. Ngày xưa lúc còn bé, tôi và những đứa trẻ trong làng hay đến chùa và đình vào những… Read More ›