Thân hữu

Phan Tấn Hải: Nghĩ về nhà thơ Phạm Công Thiện

Phạm Công Thiện (giữa) Làm thế nào để hình dung về Phạm Công Thiện? Một lần tôi đã tự hỏi mình như thế. Và ngay lập tức trước mắt tôi hiện ra một cặp kính cận dày cộm và chòm… Read More ›