Trên kệ sách

Nguyễn Minh Cần – “Những Dòng Viết Thêm” cho cuốn “Ðảng Cộng Sản Việt Nam Qua Những Biến Ðộng Trong Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế”

ÐẢNG CSVN QUA NHỮNG BIẾN ÐỘNG TRONG PHÒNG TRÀO CSQT, Tác giả Nguyễn Minh Cần – Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ sắp xuất bản, 2016 (Bìa: Uyên Nguyên) Chúng tôi đã kết thúc việc bổ sung và sửa chữa… Read More ›