Xã hội

Lâm Nhược Trần – Người Việt Nam Tồi Tệ: Tánh hay bắt chước, a dua, học đòi (kiểu trưởng giả học làm sang) và vọng ngoại

Người Việt có tánh hay bắt chước. Từ chuyện nhỏ như bắt chước giọng hát, bắt chước hành động, việc làm mang tính thời thượng của một số nhân vật nổi tiếng nào đó, trong và ngoài nước, cho đến… Read More ›