Xã hội

“Angels In Hell”, xin chắp dùm em đôi cánh mỏng…

Câu chuyện Chị đang kể, là những mẩu đời có thật của muôn một em bé Việt Nam tội nghiệp, trôi dạt nơi xứ lạ, lẩn khuất ở những góc tối giữa đời sống văn minh thế giới(?). Những em bé… Read More ›

Điên, dễ mấy!

Dễ mấy có thêm một Bùi Giáng“điên điên khùng khùng thứ thiệt” khác, song lắm người lại thích “điên điên” theo cốt cách Bùi Giáng ở cái phố Bolsa này. Tôi biết tên lão nhờ nét chữ viết trên mặt… Read More ›