Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang: Ðàn Chim Di Cư

Cảnh vật có khả năng mang lại cho lòng người một niềm rung cảm. Tùy theo quan niệm sống, hoàn cảnh bị chi phối, cùng một cảnh mà có người tìm được trong đó một niềm vui thanh thoát, cũng… Read More ›