Kiện

Ở một góc đời nhỏ, đáng yêu!

Viết cho Kiện, tức nhạc sĩ Lại Tôn Dũng Mừng anh nhận diện tình yêu! (K. là cách xưng quen giữa tình anh em), 1. Trên nền trắng chảy loang mấy bệt mực đen ẩn dụ công án, là khuôn… Read More ›