Ngô Mạnh Thu

Nguyễn Tân Văn: Nhớ Ngô Mạnh Thu

Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu (phải), Nguyễn Tân Văn, 2002, ở Santa Ana, CA (Ảnh: QV)   LTS: Được tác giả Nguyễn Tân Văn đồng ý, chúng tôi xin đăng bài này vào tháng TÁM năm nay, để tưởng niệm 13… Read More ›