Nguyễn Tấn Cứ

Nguyễn Thị Thanh Bình phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ: Những Trăn Trở Tháng Tư

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ (Ảnh FB/NTC) Sau 44 năm không còn tiếng súng đạn pháo, liệu tháng tư 1975 trong lòng bạn vẫn còn là tháng tư đen, và mỗi người trong chúng ta dường như đều có mỗi… Read More ›