Nguyễn Tất Nhiên

Tháng Tư, đọc thơ Tô Thùy Yên, Viên Linh, Nguyễn Tất Nhiên và Trần Mộng Tú

Gia Phả quê hương gốc tích ngàn năm sao nhìn gia phả… ôi! toàn câu kinh? ông tôi đi lính triều đình giáo gươm thất thủ nơi thành quách xưa cha tôi kháng chiến đánh Chà tầm vong gẫy dưới… Read More ›