Phạm Ðỗ Chí

Uyên Nguyên: Việt Nam 2013: Rắn có hóa rồng!?

Bình luận gia Vương Hữu Bột, tức Ngô Nhân Dụng (Hình: Uyên Nguyên) Ghi chép báo chí: Ðọc báo, thỉnh thoảng và nhất là năm nay, năm Rắn (Quý Tỵ,) thấy nhiều vị lãnh đạo nhà nước vẫn tung hứng, chúc… Read More ›