Tâm Thường Ðịnh

Nguyên Giác Phan Tấn Hải: Sách Mới Của Tâm Thường Định: ‘Tuệ Sỹ – Vị Thầy Của Bốn Chúng’ (lời bạt ấn bản 2019)

TUỆ SỸ, VỊ THẦY CỦA BỐN CHÚNG (ấn bản 2020) The Most Venerable Thich Tue Sy A Master of the Fourfold Sangha Biên soạn: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ United Buddhist Publisher/Liên Phật Hội xuất bản, 2017 HTPV và… Read More ›