Trịnh Kim Kim

Trịnh Kim Tiến: Em hào hùng nhắc, nhớ gương xưa…

Người có thể không đi cạnh em, nhưng sẽ cùng em đi tới… Tôi đang đếm ngược từng ngày, như đếm từng nhịp tim em hỗn loạn giữa bầu khí dưỡng ngột hơi giăng mù bụi đỏ[1]. Em đang thấp thỏm chờ đợi, giây phút… Read More ›