Trịnh Kim Tiến

Trịnh Kim Tiến*: Hôm Nay Anh Chị Ngủ ở Đâu?

(* Feature picture: Trịnh Kim Tiến)   (January 7 at 9:14 AM) – Hôm nay anh chị vẫn ngủ tại nhà, đồ đạc trong phòng còn nguyên vẹn, chưa một món nào được chuyển đi. Mặc dù họ cố tình cho… Read More ›