Góc Ảnh

Uyên Nguyên: Màu hoa trắng ngát thơm lâu hương Nhà…

Nhà người hoa Sen, hoa Quỳnh sang cả. Nhà Mạ tui nghèo bông Bí, bông Bầu. Màu hoa trắng ngát thơm lâu hương Nhà… (7/7/2019)

Thử Lòng…

Em ạ, anh chợt ngộ ra tình yêu đâu nhất thiết phải là… vượt biên. Tình anh đem treo giữa bờ tường, sáng ra ngập nắng, em thương… thì em hái về… Uyên Nguyên, 26 tháng 12, 2015

Vòng tay bác ái…

Hôm nay Giáng Sinh đi nhà thờ, Mẹ Maria Bác Ái hỏi: “Phật Từ Bi trong con có khỏe không?” Tôi thưa “dạ”. Chúa treo mình trên Thánh Giá nhoẽn môi cười, và nói: “tội con nhà Phật thì không liên can gì tới Chúa, nhưng lúc buồn thì con… Read More ›