Trên kệ sách

Trần Trung Đạo: Lý Luận Thoát Trung | 4 Điều Kiện Tiền Đề Để Thoát Trung

Trong diễn văn đọc tại Seattle tối 22 tháng 9, 2015, Tập Cận Bình phát biểu: “Không có cái gì gọi là ‘Bẫy Thucydides’ trong thế giới cả. Nhưng nếu các cường quốc tiếp tục phạm phải các sai lầm… Read More ›

Cưu-ma-la-thập/Tuệ Sỹ dịch và chú: DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT / VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập  (KUMĀRAJĪVA) DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA 維 摩 詰 所 說 經 Dịch và chú: TUỆ SỸ ________________________________ DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập (KUMĀRAJĪVA) Tuệ Sỹ dịch và chú… Read More ›