Độc thoại

Uyên Nguyên: Bằng Hữu Bên Đời Lắt Lay

Bành Phí, (Ảnh: Uyên Nguyên) Cũng như chỗ khác, “Tây Minh Tự*” có cửa, nhưng chỉ khép hờ mà không khóa. Bằng hữu cơ nhỡ can qua khi ghé lại, “vị trụ trì” thậm thâm đạo lý, lại yêu thơ lúc… Read More ›