Độc thoại

Biến mất em đi…

Em ạ, giá như cuộc sống này anh toàn được những điều ưu đãi, thì anh đã không gặp em. Vẫn có mưa trong nắng, vẫn có tối đêm dưới mặt trời, và thấy yêu thương giữa dỗi hờn… Em… Read More ›