Nguyễn Ðức Tùng

Bùi Vĩnh Phúc: Như Chiếc Rìu Đập Vỡ Mặt Băng

Nhà bình luận văn học Bùi Vĩnh Phúc (Ảnh: Uyên Nguyên)   Lời tựa cho “Bốn mươi năm thơ Việt hải ngoại” của t ác gi ả Nguyễn Ðức Tùng Để mượn một ẩn dụ bạo liệt hơn của Franz… Read More ›