Tuấn Khanh

Tuấn Khanh: Làm Phim, Và “Quyền” Tự Do Sáng Tạo

Bộ phim về Trịnh Công Sơn được xem là phim tiểu sử, có nhiều chi tiết được liệt kê, nhiều nhân vật được nhắc đến, nhưng có vài cái tên quan trọng bị tránh không nhắc đến. Trong cuộc đời… Read More ›