Bàng Bạc Gấm Hoa

Mặc Lâm: Những miếu đền Mai Thảo

Nhà văn Mai Thảo – Tranh sơn dầu Ðinh Cường Mai Thảo tên thật là Nguyễn Đăng Quý. Sinh năm 1927 tại Nam Định, di cư vào Nam năm 1954. Viết truyện ngắn trên các báo Dân Chủ, Lửa Việt, Giòng… Read More ›