Bob Kerre

Nguyễn Hưng Quốc – Trường Fulbright Việt Nam và Vấn Ðề Ký Ức Chiến Tranh

Sinh năm 1943, ông Bob Kerrey là một chính khách khá lớn của Mỹ. Ông từng là Thống đốc tiểu bang Nebraska (1983-1987), Thượng nghị sĩ (1989-2001) và là ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1992. Lúc… Read More ›