Edgar Morin – Anne Brigitte Kern

Edgar Morin – Anne Brigitte Kern/Nguyễn Hồi Thủ dịch: Quả Đất Quê Hương

(Trích trọn chương cuối “Quản Đất – Quê Hương, của Edgar Morin – Anne Brigitte Kern. Nguyễn Hồi Thủ dịch)   Như thế là ở cuối cuộc phiêu lưu phi thường bắt đầu vào thế kỷ thứ XV, tiếng kêu… Read More ›