Film

Vũ Quý Hạo Nhiên: Giải pháp nào cho ‘Đường tới thành Thăng Long?’

Quá nửa khuya (11/14/2011), Blogger Vũ Quí Hạo Nhiên gởi một ‘comment’ lên diễn đàn ‘facebook‘, nhận định vắn tắt sự kiện giới hữu trách Việt Nam lại chuẩn bị trình chiếu bộ phim ‘giả’ sử: ‘Đường tới thành Thăng… Read More ›