Giáng sinh

Tuấn Khanh: Mừng Giáng Sinh Từ Một Người Ngoài Đạo

Đức Đạt Lai Lạt Ma trước bàn thờ Chúa trong lần viếng Vương cung Thánh đường St Stephen tại Vienna (Áo) ngày 27-5-2012 (Photo by Tenzin Choejor/OHHDL) Mùa Giáng Sinh năm đại dịch thứ nhất, thật thú vị khi được… Read More ›

Vòng tay bác ái…

Hôm nay Giáng Sinh đi nhà thờ, Mẹ Maria Bác Ái hỏi: “Phật Từ Bi trong con có khỏe không?” Tôi thưa “dạ”. Chúa treo mình trên Thánh Giá nhoẽn môi cười, và nói: “tội con nhà Phật thì không liên can gì tới Chúa, nhưng lúc buồn thì con… Read More ›