Giáo dục Phật giáo

Thích Minh Châu (1970): Sự Thất Bại Của Giáo Dục Hiện Tại

Từ bao nhiêu năm nay, dù Viện Đại Học Vạn Hạnh đã được thành lập và trưởng thành giữa những hoàn cảnh khó khăn, dù Viện Đại Học là Viện Đại học nghèo nhất ở Việt Nam, nhưng chúng tôi… Read More ›