Hoa Đàm

Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Những Năm Tháng Khó Khăn và Can Đảm

Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang; (giữa) Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ; (trái) Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, đương kiêm thừa lệnh điều hành Viện Tăng Thống… Read More ›

Hương của chữ

“Tiếng của người đào sâu tầng mộ địa chôn sống ta giữa vũng máu giận hờn” (Uyên Nguyên)   Giữa khoảnh khắc yên lặng của đêm, ngồi bên bàn phím lọc cọc mấy đoạn rời. Chỉ có tiếng của từng… Read More ›