Hoa Đàm

Hương của chữ

“Tiếng của người đào sâu tầng mộ địa chôn sống ta giữa vũng máu giận hờn” (Uyên Nguyên)   Giữa khoảnh khắc yên lặng của đêm, ngồi bên bàn phím lọc cọc mấy đoạn rời. Chỉ có tiếng của từng… Read More ›