Hoàng Ngọc Tuấn

Hoàng Ngọc-Tuấn: Món Quà Tuyệt Vời Cho Tôi

Hôm nay, với tư cách của một nghệ sĩ tình nguyện, tôi vác đàn guitar vào Trung Tâm Tạm Giam Di Dân ở Villawood để giúp vui cho những người tị nạn (bị tạm thời xem như là “di dân… Read More ›