Hong Kong

Mạnh Kim: Đừng Đổ Hết Lỗi Cho Giới Trẻ

Greta Thunberg (Getty Images) Phản ứng dư luận trên mạng xã hội trước sự kiện biểu tình Hong Kong là sự so sánh một cách máy móc giữa giới trẻ Hong Kong với giới trẻ trong nước. Thật ra gần… Read More ›