Hương Sen Temple

Giới thiệu: “Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương

NỮ TU VÀ TÙ NHÂN HOA KỲ Thích Nữ Giới Hương Chùa Hương Sen, US., tái bản tại Hoa Kỳ Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ————————– Huong Sen Buddhist Temple 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570, USA Tel: 951-657… Read More ›