Lễ Chiến sĩ Trận vong

Người đã nằm kề với thiên thu

1. Những người lính đã chiến đấu và ngã xuống ở những vùng đất không phải là quê hương của mình. Những người lính đã chết vì nhiều cuộc chiến khác tên, nhưng mang cùng một lý tưởng: Tự Do… Read More ›