Lê Thị Thấm Vân

Lê Thị Thấm Vân: Bạn Của Mía

Nhà văn Lê Thị Thấm Vân (Ảnh: Facebook Lê Thấm Vân)   (trích tiểu thuyết ‘MÍA’, Nhân Ảnh sẽ xuất bản mùa hè 2020) Mía có cái túi vải màu đen, trong đó đựng vài bịch nilông chứa băng vệ… Read More ›