Lí Học

Lí Học: Chùa Keo Thái Bình – một góc nhìn khác

Chùa Keo Thái Bình (Thần Quang tự) đã quá nổi tiếng. Hình ảnh gác chuông của chùa Keo Thái Bình trở thành biểu tượng văn hóa của tỉnh Thái Bình hàng trăm năm nay. Hội chùa Keo Thái Bình năm… Read More ›