Machiavelli

Machiavelli/Phan Huy Chiêm dịch: Công tác xây cất thành trì doanh trại

Quân Vương Machiavelli Dịch giả Phan Huy Chiêm QuánVăn xuất bản lần thứ nhất tại Sàigòn, 1967 Người Việt Books tái bản tại Hoa Kỳ, 2014 Bìa và trình bày: Ðinh Quát và Uyên Nguyên ISBN: 978-1-62988-318-2 _______________________ Nhiều Vương… Read More ›