Mai Thọ Truyền

Chánh Trí Mai Thọ Truyền: Tinh Thần Hòa Bình Trong Phật Giáo

  Diễn Từ của ông Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa nhân buổi lễ Phật Đản 2513 (30.5.69) tại Viện Đại Học Vạn Hạnh. Một vấn đề nóng bỏng được đặt ra cho ở đây và khắp thế giới:… Read More ›