Miến Điện

Uyên Nguyên: Dòng sông mang màu của Ðất

Anh đứng bên này, Em đứng bên kia Thấp thỏm ngày ngày, mơ cùng một phía (Chợt nghĩ về hai nơi – Trầm Tử Thiêng)   Cuộc biểu tình ‘Nghệ vàng’ của sư tăng Miến Ðiện chống chế độ quân… Read More ›