Ngô Nhân Dụng

Ngô Nhân Dụng – Giới thiệu “ÐÈN CÙ, Số Phận Việt Nam Dưới Chế Ðộ Cộng Sản” của TRẦN ÐĨNH (Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh

Đèn Cù (quyển 1), Số Phận Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản – Tự truyện của tác giả Trần Đĩnh, người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh – Người Việt Books xuất bản tại Hoa Kỳ, 2014 Quý vị phải lắng… Read More ›