Nguyên Giác

Anne Dutton/Nguyên Giác Việt dịch: Khi Thiền Ni Chiyono Chứng Ngộ

無外 如大 Mugai Nyodai (1223-1298) [安達 千代野 Adachi Chiyono; her dharma name: 無著/無着 如大 Mujaku Nyodai] (Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China,… Read More ›