Nguyễn Mạnh Trinh

Trịnh Thanh Thủy: Nguyễn Mạnh Trinh, người “hết lòng” với Văn Học Nghệ Thuật.

Tháng Tám chưa qua, hạ chưa hết. Thu còn xa lắc, lá chưa kịp chín vàng, mà ông đã rụng rơi. Nguyễn Mạnh Trinh, nhà thơ, nhà biên khảo và truyền thông đã lên đường, đã thong thả rong chơi… Read More ›