Nguyên Tánh Phạm Công Thiện

Nguyên Tánh Phạm Công Thiện: Một Buổi Sáng Đọc Thơ Tuệ Sỹ

  Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn Treo gót hài trên mái tóc vào thu Ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá Tuệ Sỹ Hình như Tuệ Sỹ làm thơ rất nhiều; Nghe nói lúc băng rừng… Read More ›