Nguyên Thọ Trần Kiêm Ðoàn

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Biển Lửa Giữa Hoa Sen

Cư sĩ Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn | Ảnh: Uyên Nguyên Giở lại lịch sử Phật giáo, một câu chuyện cổ sơ, mòn nhẵn, nhưng bao giờ cũng mới. Mới không phải vì sự hùng biện của ngôn từ, mà… Read More ›