Nguyễn Tuấn Khanh

Tuấn Khanh | Sàigòn Nhỏ: “Luật” cho Phạm Đoan Trang

Ngày 14 Tháng Mười Hai 2021 (giờ Việt Nam), cô Phạm Đoan Trang sẽ được xét xử, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Khoản 1, Điều 88, Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Nhân sự kiện này,… Read More ›