Nguyễn Xuân Nghĩa

Tuấn Khanh: Trò chuyện với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa: “Oan uổng cho tài sức của dân tộc Việt”

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa (Ảnh: Uyên Nguyên) Sự kiện ông Trịnh Vĩnh Bình đang thắng thế trong cuộc chiến với Nhà nước VN, đòi 28.000 tỉ đồng, đang nhắc một chuyện rằng chưa nào giờ nền kinh tế… Read More ›