Thế Kỷ 21

Trần Dạ Từ: Sức Mạnh Thức Tỉnh Từ Chính Thân Xác Người Cầm Bút

Nhà thơ Trần Dạ Từ (Ảnh: Uyên Nguyên)   TK21: Ngày 9 tháng Chín năm 1987, sau gần 12 năm tù đày, nhà thơ Trần Dạ Từ, một gương mặt trí thức miền Nam Việt Nam ra khỏi trại tù… Read More ›