Thích Ngộ Chánh

Thích Không Hạnh: Sự trở lại của Sao Trên Rừng Nguyễn Đức Sơn

Tập thơ Chút lời mênh mông này là công sức góp nhặt trân quý của nhà thư pháp Hồ Công Khanh và những người con của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, đặc biệt là anh Nguyễn Đức Yên, tập hợp… Read More ›