Thích Trí Chơn

Thích Ðức Niệm: Giới thiệu: Phật Giáo Vấn Ðáp (Nguyên tác: The Buddhist Catechism by Henry Steel Olcott – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn)

PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP Nguyên tác: The Buddhist Catechism by Henry Steel Olcott Người dịch: HT. Thích Trí Chơn Lotus Media tái bản, 2019 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ISBN: 978-0-359-39284-1 Copyright © 2019 Lotus Media and Thich Tri… Read More ›